Klubbens verdier, ROS


Foto: Helene Enoksen

Styret vedtok i styremøte 9. september 2013, sak 40/13, at det det skulle iverksettes tiltak for å bedre miljøet ved Tromsø rideskole. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk ansvaret for å komme med forslag til tiltak for å bedre samarbeidsklimaet i klubben.

I hovedsak var det verdiene samhold, respekt og omsorg som gikk igjen fra alle gruppene. Disse ble derfor de verdiene som ble valgte. Dette med bakgrunn i at disse dekker mange av de holdningene som medlemmene mener bør fremheves for å få til et godt samarbeid. Verdiene danner også ordet ROS som er lett å huske, og som kan brukes videre i arbeidet med å gjøre disse kjent. Verdiene ble vedtatt i styremøte 16. september 2014 sak 44/14.

Beskrivelse av verdiene:

Respekt: innebærer raushet, takhøyde, mangfold, likeverd, toleranse. Dette betyr at du respekterer andres meninger, og behandler alle likt, uansett nivå alder eller kjønn.

Omsorg: innebærer hestevelferd, omsorg for mennesker og dyr. Dette betyr at du hjelper og støtter andre, at du tar godt vare på hesten du har ansvar for.

Samhold: innebærer vennskap, lagånd, gjøre hverandre god, inkludere alle. Dette innebærer at du gjør ditt beste for å styrke samarbeidet på rideskolen. Du hilser på alle, og hjelper til om noen trenger det. Du fremsnakker de andre medlemmene.

Hvordan brukes verdiene
Verdiene gjøres kjent blant alle medlemmene i klubben. Verdiene presenteres for klubbens medlemmer på medlemsmøter. Nye medlemmer og nye oppstallører gjøres kjent med verdiene og hva de innebærer. I tillegg skal de være en del av den informasjonen kurselever får presentert når de begynner på kurs hos oss. Verdiene trykkes opp på materiell som klubben sender ut og brukes i alt informasjonsmateriell. I tillegg lages det plakater som henges opp i stallen, på utearealet, og i ridehusene.

Jeg vil dele: