Styret


Styreleder: Trond Skogly
Nestleder: Catharina Roos Bilsbak
Ungdomsrepresentant: Stina Jansen

Styremedlemmer:
Kristin Kjørsvik
Ida Korsberg
Marthe Haukland
Arne Munkvold
Ellen Appelbom (vara)

Jeg vil dele: