Stallreglement


 1. Stallen og utearealet skal være ryddig til enhver tid.
 2. Hestene skal leies i grime og leietau/hodelag. Leie på tur i hodelag.
 3. Utstyr skal tilbake på plass etter bruk.
 4. Alt for skal oppbevares i for-rommet. Det skal ikke være for i stallen.
 5. Stallgangen skal være fri for ”ting og tang”. På boksdøren skal det kun henge 1 grime, 1 leietau og 1 dekken ( 2 dekken i overgangsperioder).
 6. Bruk av hjelm ved ridning er påbudt.
 7. Hunder skal være i bånd. Ingen hunder uten konstant tilsyn. Ikke adgang for hunder i kafeterian.
 8. Siste som forlater om kvelden er ansvarlig for lukking/stengning av stall og ridehus.
 9. Stallen skal være stengt fra kl. 22.00 om kvelden til kl. 07.30 på morgenen.
 10. Hestene skal være inne fra paddockene senest kl. 20.00.
 11. Ridehus har egne regler.
 12. Røyking kun på anvist plass. Røykfritt anlegg.
 13. Barn under 10 år skal ikke være alene i stallen, men ha følge av myndig ansvarsperson. Og ingen under 16 år skal oppholde seg på anlegget etter kl. 20.00. uten myndig ansvarsperson.
 14. Bilkjøring skal ikke forekomme inne på stallområdet. Kun varetransport. Umiddelbar utlastning av bilen, som skal kjøres tilbake til parkeringsplassen.
 15. Ved ridning på uteområder skal det tas hensyn til andre hester og ryttere. Skritt ved møte, trav og galopp kun dersom det ikke er til sjenanse. Rundt staller og ridehus skal det kun skrittes. Feltrittstrening skal kun forekomme med stedets instruktører.
 16. Alle brukere av anlegget skal være medlemmer.
 17. Bruk av ørepropper i stall, og under ridning er ikke tillatt.
 18. Brudd på reglene vil føres som avvik i HMS-systemet, advarsler og gjentakelse kan føre til leieoppsigelse.

 

Jeg vil dele: