Ridehusreglement


 1. Bank på døren, og vent på svar, før du går inn i ridehuset.
 2. Skritting, av- og påstigning og holdt gjøres innenfor hovedsporet.
 3. Ved møtende ryttere: Hold til høyre. Venstre skulder mot venstre skulder. Den som rir på venstre hånd har rett på sporet.
 4. Hallplan skal følges.
 5. Ved bruk av hindermateriell og lignende, skal alt settes på anvist plass etter bruk.
 6. Alle skal ri med hjelm.
 7. Longering skal kun forekomme dersom det ikke er til sjenanse for andre ryttere, og det ikke er mer enn 3 ryttere i ridehuset.
 8. All opphold i ridehuset skal foregå stille og rolig.
 9. Fotgjengere og andre tilskuere er ikke tillatt i ridehuset. Av sikkerhetsmessige årsaker
 10. Ryttere skal vise respekt, og ta hensyn til hverandre.
 11. Alle ryttere skal møkke etter hesten sin.
 12. Lyset skal slukkes dersom du er siste rytter i ridehuset.
 13. Hoppning skal kun forekomme med kyndig person over 18 år tilstede.
Jeg vil dele: