Protokoll styremøte 16.06.21


Tid: 16.06.2021 kl.20.00

Til stede:​​ Marthe Haukland, Veronica Wiik, Kristin Kjørsvik, Arild Johnsen, Anja Lind, Tommy Torvanger, Miriam E Bjørndalen, Hege Brose, Ida Røberg og Karin Robertsen.

 

 

Sak 1: Rideskolen

 

 • Hesten Melody er friskmeldt, og transport nordover er under planlegging. Hesten vil fungere normalt som ridehest.
 • Ponnier og hester: styret er orientert om hestene og ponnienes status.
 • Status rideleir: uke 25 og 26 er nesten full, videre promotering for august.
 • Høstens ridekurs: styret orienteres om status. Nytt fra høsten er knøttekurs for de aller yngste.

 

Sak 2: Kvartalsrapport

 

 • Styret er orientert om kvartalsrapport.

 

Sak 3: Høy

 

 • Styret orienteres om samtaler med høyleverandør. Tilbud om høy både med og uten plast. Opptelling og bestilling av høy vil gjennomføres.

 

Sak 4: møkkakjøring

 

 • Styret er orientert om status på bort kjøring av møkker.

 

Sak 5: Klubbhåndbok

 

 • Styret er orientert om framgangen på klubbhåndboken.
 • Arbeidet med klubbhåndboken vil fortsette med innspill fra styret og ansatte.
 • Utkast vil legges ut til gjennomsyn, og klubbhåndboksen vil så kunne vedtas av årsmøtet

 

Sak 6: Ungdomskomite

 

 • Styret orienteres om ungdomsmøte som er avholdt.
 • Ønske om å jobbe videre med å skape et ungdomsmiljø for alle, og flere møter/ aktiviteter vil bli avholdt.

 

Sak 7: Gravemaskin

 

 • Klubben går i gang for å finne en egnet gravemaskin for leasing. Finansiering er på plass.

 

Sak 8: Pågående prosjekter

 

 • Ferdigstilling gjestestall: styret er orientert, klubben venter på materiale
 • Høyloftet gammelstall: omorganisering er påbegynt, alle får tildelt plass til skap/oppbevaring fortløpende. Frist for ferdigstilling settes til 18. august

 

Sak 9: Kommende prosjekter

 

 • Reparere tak i boks under høyloftet/gulv høyloft: pågående/ jobbes videre med fra August.
 • Opprydding/ planlegging uteområder: under planlegging
 • Møkkabinge gammelstall: under planlegging
 • Takoverbygg til trillebårer ved gammelstall: nesten alt utstyr og materiale er på plass. Prosjektet starter når alt er klart.

 

Sak 10 Annet

 

 • Utlysning av stillinger: Stilling som driftstekniker er utlyst. Det skal også gjennomføres intervju 17.06.
 • Treninger: Bedre informasjon må gis ut. Sportskomiteen vil se på om det er mulig å lage et tilleggstilbud til det vi har i dag, og ha 2 eksterne trenere i sprang. Plan og system for dressur må også lages.

 

 

16. Juni 2021

Marthe Haukland Kristin Kjørsvik Arild Johnsen
Anja Lind Veronica Wiik Miriam Bjørndalen
Hege Brose Tommy Torvanger

 

Jeg vil dele: