Protokoll styremøte 25.05.2021


Tid: 25. Mai 2021 kl. 20.00.

Til stede: Marthe Haukland, Arild Johnsen, Kristin Kjørsvik, Hege Brose, Veronica Wiik, Miriam Bjørndalen, Anja Lind, Tommy Torvanger

 

 

Sak 1: Oppsummering vårdugnad

 

 • Styret er orientert

 

 

Sak 2: Kvartalsrapport

 

 • Styret tar orienteringen til etterretning, rapport ventes

 

Sak 3: Ungdomsmøte

 

 • Ungdomskomite er opprettet, og møte er avholdt.
 • Styret er orientert om temaer på møtet og problemstillinger som er tatt opp.
 • Det vil planlegges oppgradering av hinderpark, samt tilbud om løshopping som organisert aktivitet

 

Sak 4: Klubbhåndbok

 

 • Styret er orientert om arbeidet med klubbhåndboka

 

Sak 5: Hjemmesiden

 

 • Styret er orientert om arbeid som gjøres med hjemmesiden

 

Sak 6: Rideskolekomite

 

 • Rideskolekomitè er opprettet, og møte er avholdt
 • Styret er orientert om saker tatt opp i møtet med rideksolekomitè.
 • Mulighet for stellere/hestepassere tas opp som egen sak når administrasjonen er tilstede.

 

 

Sak 7: Ansattekabal til høsten

 

 • Styret orienteres om dagens status
 • Plan for organisasjonen vil utarbeides, og presenteres for styret så snart som råd.
 • Fra August har klubben lærling

 

Sak 8: Høy

 

 • Styret orienteres om høy og mengde høy som brukes per uke
 • Jobbes videre med å finne godt høy som klubben kan bruke

Sak 9: Møkkakjøring

 

 • Styret orienteres om fremgang på møkkakjøring.
 • All møkk fra gammelstallen vil kjøres bort

 

Sak 10: Annet

 

 • Rydderode – fra Jekta til Solneset skole. 3 km. 5.000,-.
  • Veronica organiserer. Pengene brukes til hinder osv.

 

25. Mai 2021

Marthe Haukland Kristin Kjørsvik Arild Johnsen
Anja Lind Veronica Wiik Miriam Bjørndalen
Hege Brose Tommy Torvanger

 

Jeg vil dele: