Protokoll styremøte 04.05.2021


Tid: 04. Mai 2021 kl 20.00.

Til stede: Marthe Haukland, Arild Johnsen, Kristin Kjørsvik, Hege Brose, Veronica Wiik, Miriam Bjørndalen, Anja Lind, Ida Røberg (adm. leder)

 

 

Sak 1: Klima nystall

 

 • Vifte er på plass, informasjon om vifte og rutiner vil sendes ut uke 19.

 

 • Unntatt offentlighet.

 

Sak 2: Status økonomi

 

 • Rapport ventes klar snarlig/ neste uke.

 

Sak 3: Skolehester

 

 • Styret orienteres om hester.
 • Arbeid med å finne nye skolehester/ponnier fortsetter.

 

Sak 4: Status ansatte

 

 • Ekstra personell settes inn frem til 18. Juni for å rekke over flere arbeidsoppgaver.
 • Ønske om lærling fra høsten.

 

Sak 5: Møkk

 

 • møkkabinge måles nå hver dag, minst 3 uker, lengre ved behov.
 • møkk gammelstall kjøres bort, når det er tømt der vil vi lage en ny møkker-løsning for gammelstallen.

 

Sak 6: Klubbhåndbok

 

 • klubbhåndbok revideres, ny versjon presenteres styret når det er klart.

 

 

Sak 7: Dugnader

 

 • Vårdugnad/ dugnad før sommerstevner planlegges.
 • Oppgaver vil lyses ut, og folk kan skrive seg på hvilke oppgaver de tar
 • Dugnadslister skal leveres inn innen 01.07 

 

Sak 8: Annet

 • Høy:
  – Klubben innhenter informasjon fra leverandører, spesifikasjoner sendes ut til leverandører etter kontakt med fagpersoner.-
  – Klubben vil selge ut noe av det grove høyet fortløpende.

 

 1. Mai 2021
Marthe Haukland Kristin Kjørsvik Arild Johnsen
Anja Lind Veronica Wiik Miriam Bjørndalen
Hege Brose Tommy Torvanger

 

Jeg vil dele: