Protokoll styremøte 13.04.21


Tid: 13. April 2021 kl 20.00.

Til stede: Marthe Haukland, Arild Johnsen, Kristin Kjørsvik, Hege Brose, Veronica Wiik, Tommy Torvanger, Karin Robertsen (rideskolesjef), Ida Røberg (adm. leder)

 

Sak 1: Politiattest, Brønnøysundregisteret, taushetsplikt

 

 • Politiattest
  – Bekreftelse på verv er sendt til alle i styret, attester ventes tilbake.
  – Alle ansatte, trenere osv vil også bli bedt om politiattest.

 

 • Brønnøysundregisteret.
  – Alle i styret har signert, og Brønnøysundregisteret vil oppdatere informasjonen.

 

 • Taushetsplikt
  – Styret fikk utdelt taushetspliktskjema, de som ikke var til stede vil få det senere.

 

Sak 2: Status søkere VGS

– Tromsdalen VGS har ikke en oppdatert status angående nye søkere fra høsten.

 

Sak 3: Høy

 • Privat høy
  – Svært mye privat høy gir utfordringer siden innkjøp er gjort med utgangspunkt i at de aller fleste benytter klubbens høyordning. Det er heller ikke lagringsplass inne til privat høy i en så stor skala. Sikkerhet og måten det lagres på i gammelstall ses på og det skal ses på en ny organisering/lagring her. Styret er opptatt av at det skal tilbys et høy av høy og jevn kvalitet slik at de fleste kan bruke dette i daglig foring.
  – Privat høy og lagringsplass
  – Veterinærattest må fremvises for fratrekk i prisen (som tidligere).
  – De som må ha eget høy må finne egne lagringsmuligheter.
  – Det vil ses på mulighet for å anvise en plass utendørs hvor privathøy kan lagres.
  – Ombygging av låven vil det bli mindre lagringsplass inne for privat høy.
  – Forslag om en leie for oppbevaring av høy på området (innendørs).

 

 • Innkjøp av nytt høy
  – Letes etter et nytt høyalternativ snarest mulig som kan supplere det vi har inne. Gjelder både på kort og lang sikt med tanke på høstens større innkjøp for vinteren.
  – Deler av egen gjenværende høybeholdning forsøkes videresolgt.
  – Kvalitet på høy og klage på ujevn kvalitet, mugg og grovhet tas opp med leverandør og tilbakemelding gis til styret.
  – Ansatte i stall vil ta bilde av dårlige rundballer for videre oppfølging med leverandør.

 

Sak 4: Oppsummering personalmøte

 

– Styret informeres kort om personalmøte, som ansatte oppfattet som et greit møte.

 

Sak 5: Klubbhåndbok

.

 • – Klubbhåndboken trenger en revidering for å bli ferdig.
  – Foreslås at saken diskuteres videre når representant for oppstallørkomiteen er til stedet.

 

Sak 6: Skypetimer/utstyr til timer

 

– Det sjekkes opp priser på utstyr for å gjennomføre skypetimer, dette vil legges fram på neste møte.
– Det sjekkes om det finnes støttemidler til dette formålet.
– Alle skypetimer på TRSO anlegg skal gjennomføres i regi av klubben.
– Saken diskuteres videre på neste møte når man informasjon er innhentet.

 

Sak 7: Dugnader

 

– Tas opp neste gang når hele styret er samlet.

 

Sak 8: Gravemaskin

 • Vurdering av innkjøp av gravemaskin
  – Styret finner pris på gravemaskin av årsmodell og størrelse som er ønskelig.
  – Forutsetter tilfredsstillende finansiering.
  – Saken diskuteres videre når informasjon er innhentet.

 

Sak 9: Pågående prosjekter

 • Gjestetall:
  – skal være ferdigstilt 16. Mai.

 

 • Vanningsanlegg:
  – Vanntanker ventes for ferdigstilling.
  – Brønn skal graves.

 

 • Skap nystall og gammelstall:
  – 10 skap er klare til fredag.
  – 2 skap skal lages i vognskjulet.
  – Mandag 19.04 starter arbeid med skap i nystallen.

 

 • Høyloft gammelstall:
  – Det vil gjøres en opprydning, og lages et nytt opplegg for plassering av høy.

 

 • Opprydning/ planlegging uteområder:
  – Alle må følge reglementet om hva som er tillat å ha på boksdøren. Ting som er viktige/skal brukes får henge (feks. belegg hesten skal ha på seg ute).
  – Innkalling til vårdugnad vil komme.
  – Det jobbes videre med å finne løsninger for lagring av utstyr/varer for å gjøre det enklere og ryddigere.

 

Sak 10: Annet

 • Klubben søker på corona-støtter

 

 • Hjemmeside:
  – oppsummering neste møte.

 

 • Møkkahåndtering:
  – Testfase i nystallen med binger og temperaturmålinger.
  – Oppfordre alle som kan bruke pellets om å bruke dette. Klubben vil selv bruke pellets i størst mulig grad.
  – Forsetter arbeidet med mattilsynet.

 

 • Status økonomi:
  – Styret fikk en kort gjennomgang av status økonomi.

 

 1. April 2021
  Marthe Haukland Kristin Kjørsvik Arild Johnsen
  Anja Lind Veronica Wiik Miriam Bjørndalen
  Hege Brose Tommy Torvanger

   

Jeg vil dele: