Innkalling til Årsmøte 2017


Styret i Tromsø ryttersportsklubb innkaller med dette til årsmøte 21. februar 2017. Møtet finner sted i kafeen på rideskolen kl. 19.45. Frist for innsending av saker som skal behandles av årsmøtet, er 7. februar 2017. Fullstendig saksliste vil bli publisert 14.februar 2017.

Årsmøtedokumentet som nå er komplett, kan lastes ned for gjennomsyn og utskrift.

Siste oppdatering 20.2.2017.

 

Jeg vil dele: