Årsmøtereferat 2016


I påvente av renskriving av årsmøtereferatet fra 30. mars 2016 legger TRSO ut det håndskrevne referatet som et bildegalleri.

Jeg vil dele: