Ønsker du å bli medlem i klubben?


Tromsø Ryttersportsklubb ble stiftet i 1980, og holder til på ærverdige Sandnes Gård. I tillegg til å drifte en av Norges største rideskoler, er det aktivitet knyttet til sportslig satsning ca. 45 helger i året. Tromsø ryttersportsklubb er på bakgrunn av sin størrelse og drift plukket ut av Norges Rytterforbund til å være veiviserklubb.

Medlemmene hos oss befinner seg i hele fylket og finnes i alle aldersgrupper og funksjonsnivå. Vi har 84 hester oppstallet, hvor av 24 av hestene er disponert av rideskolen.

Alle brukere av anlegget på Sandnes gård må være medlemmer. (Det gjelder for eksempel oppstallører, forryttere og rideskoleelever osv.)

Medlemskontigent pr. år:

Barn: 500,-
Voksen: 750,-
Familie: 1050,-
Medlemsavgiften betales til konto nummer 1503 54 38693.

Last ned:
Innmeldingsskjema
Familiemedlemskapsskjema
Adresseendringsskjema

Utfylt innmeldingsskjema sendes til e-post: www.medlem@trso.no

Som medlem mottar du Hestesport 8 ganger i året. Du får bruke våre fasiliteter til redusert pris og kan delta på våre arrangementer.