Medlemsmøte 13. desember 2016


Det innkalles til medlemsmøte 13. desember kl. 19:45-21.30

Saksliste:

Til de to siste innkomne sakene var det sendt inn saksframlegg som innholder personsensitive opplysninger. Disse legges derfor ikke ut her. Sakene vil bli håndtert på generelt grunnlag under møtet.