Informasjon fra interimstyret

ØKONOMI Styret har behandlet regnskapsrapport pr 31.7.2017, som viser et regnskapsmessig underskudd på kr 461 677,07. Regnskapsrapporten kan leses […]
Ledige stallplasser

Vi har fått ledige stallplasser og ønsker med dette å lyse ut disse. Kriterier for tildeling av stallplass […]
Utsettelse av medlemsmøte

Det ble i går kveld gjennomført møte i sprangkomiteen, og det gjenstår mye arbeid før stevnet er klart til helgen. […]


Referat Styremøte 5. juni 2017

Styret har gjennomført styremøte 5. juni, og protokollen er tilgjengelig her: Protokoll Styremøte 05 juni 2017 Styret […]
Mal dugnadsliste

Her finner du malen for å føre dine dugnadstimer. Husk at hver hest skal ha min. 20t dugnad […]Hallmestere sprang 2017

Helga 22.-23. april  avviklet TRSO Hallmesterskapet for  2017. Vi hadde flere tilreisende fra «fjern» og nær, samt  særdeles […]


E-postadresser til klubben

Her følger en oversikt over klubbens e-postadresser Generelle henvendelser til klubbens administrasjon:  post@trso.no Henvendelser til rideskolen: rideskolen@trso.no Henvendelser […]
Kafekomiteen søker DEG!

Kafèkomiteen er for Tromsø Ryttersportklubb en av komiteene som bidrar både til samhold, sosiale aktiviteter, skaffer viktige inntekter […]Vårens medlemsmøter

Styret har satt opp datoer for vårens medlemsmøter. Medlemsmøtene skal være en arena for å sikre god dialog, hvor […]