Vi trenger deg til juleshowet!

Vi trenger fortsatt flere frivillige for å få Åpen dag/Juleshowet i havn. Meld din interesse til de forskjellige gruppelederne, […]
Informasjon fra interimstyret

ØKONOMI Styret har behandlet regnskapsrapport pr 31.7.2017, som viser et regnskapsmessig underskudd på kr 461 677,07. Regnskapsrapporten kan leses […]
Ledige stallplasser

Vi har fått ledige stallplasser og ønsker med dette å lyse ut disse. Kriterier for tildeling av stallplass […]Mal dugnadsliste

Her finner du malen for å føre dine dugnadstimer. Husk at hver hest skal ha min. 20t dugnad […]


E-postadresser til klubben

Her følger en oversikt over klubbens e-postadresser Generelle henvendelser til klubbens administrasjon:  post@trso.no Henvendelser til rideskolen: rideskolen@trso.no Henvendelser […]