Om rideskolekomiteens arbeid

Rideskolekomiteen ved Tromsø ryttersportsklubb hadde sitt første møte mandag 5. november. Til stede var Katrine Jaklin, Gunn Jakobsen, […]


Utlysning av verv

Interimsstyret har besluttet å lyse ut flere verv. Er dette noen for deg? Se vedleggene for mer informasjon. […]
Prisjustering på høy

Kjære medlem! På grunn av at vår faste for leverandør ikke klarer å levere høy som bestilt, må […]
Klubbhåndboka

Etter interimstyremøte legger vi ut klubbhandboken, som vi skal arbeide videre med. Mvh Thorbjørn Nymo Forslag til Klubbhåndbok.
Sommer 2018: Dagrideleir

Sommer på Sandnes Gård! Ukene 26, 27, 32 og 33, har vi DAGRIDELEIR Dagrideleir er for de fra […]


Positiv vind i klubben

Tromsø Ryttersporsklubb har fått oppnevnt et nytt interimsstyre. Det nye styret består av styreleder Thorbjørn Nymo, samt styremedlemmene […]