Sommer 2018: Dagrideleir

Sommer på Sandnes Gård! Ukene 26, 27, 32 og 33, har vi DAGRIDELEIR Dagrideleir er for de fra […]Positiv vind i klubben

Tromsø Ryttersporsklubb har fått oppnevnt et nytt interimsstyre. Det nye styret består av styreleder Thorbjørn Nymo, samt styremedlemmene […]Vi trenger deg til juleshowet!

Vi trenger fortsatt flere frivillige for å få Åpen dag/Juleshowet i havn. Meld din interesse til de forskjellige gruppelederne, […]

Informasjon fra interimstyret

ØKONOMI Styret har behandlet regnskapsrapport pr 31.7.2017, som viser et regnskapsmessig underskudd på kr 461 677,07. Regnskapsrapporten kan leses […]